โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2565

|

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสระแก้วจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยมี นายพรม ประตา นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้วเป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านสระแก้ว