กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

|

เทศบาลตำบลสระแก้วจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอขมาจากจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสระแก้วร่วมกิจกรรม ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว