ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว- บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภานในเขตตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »