กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมมานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

|

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายพรม ประตา นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมมานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเปือยน้อย