โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

|

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายพรม ประตา นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว พร้อมพนักงานเทศบาล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเปือยน้อย ได้ลงพื้นพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ ร้านวัดโพธิ์ศรีบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1