โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

|

นายพรม ประตา นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมตรวจเยี่ยมด่านป้องกันอุบัติเหตุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใหแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565