โครงการป้องกันเด็กติดรถยนต์

|

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว กองการศึกษาเทศบาลตำบลสระแก้ว ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการป้องกันเด็กติดรถยนต์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเอาตัวรอด เมื่อเจอปัญหา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว