โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

|

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้วและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสระแก้ว  ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลสระแก้ว จำนวน  4  ราย หลังดำเนินการซ่อมแซมเสร็จ  ภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564