วัน ปิยมหาราช ประจำปี 2564

|

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสระแก้ว นำโดย นายพรม ประตา นายกเทศมนตรี คณะผุ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสระแก้ว ร่วมงานพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น