ร่วมกิจกรรมอำเภอเปือยน้อย

|

ในวันที่ 19 พฤาภาคม 2565 นายพรม ประตา นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอสัตหีบ ณ บริเวณลานปราสาทเปือยน้อย