ประชุมสภา​ ทต.สระแก้ว​ สมัยวิสามัญ​ สมัยที่​ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาเสียว-โคกสว่าง

|