ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

|

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สภาเทศบาลตำบลสระแก้ว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาข้อราชการตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว