ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว- บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|