ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภานในเขตตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

|