กิจกรรม 5 ส

|

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสระแก้ว ร่วมกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล โดยการทาสีรั่วด้านหน้าเทศบาล เพื่อสร้างความสามัคคี และทำให้เทศบาลดูสวยงามน่าอยู่ขึ้น