กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

|

ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสระแก้ว