กิจกรรมวันลอยกระทง

|

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สระแก้วหนองแก้ว บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น