การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเปือยน้อยและการตรวจติดตามแผนการกำกับผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่นายอำเภอเปือยน้อย

|

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเปือยน้อยและให้การตรวจรับการตรวจติดตามแผนการกำกับผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่นายอำเภอเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว