การประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

|

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสระแก้วจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาข้อราชการตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว