กองการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

|

ในวันที่ 15 กัยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภายใต้โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคูณธรรม และจริยธรรม ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น