Get Adobe Flash player

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
(รักษาการ)
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

002606
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11
12
23
2470
158
467
2606

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-10 14:48:24

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

                    เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้


เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชน

     1. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศเหนือตลอดแนว  

     2. บ้านเก่าค้อ   หมู่ที่ 3

     3. บ้านวังหิน   หมู่ที่ 7

     4. บ้านหัวขัว   หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย

     5. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4 ตำบลเปือยน้อย

         

                                       

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชน

     1. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศใต้ตลอดทั้งแนว

     2. บ้านนาเสียว   หมู่ที่ 5

     3. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7)

                               - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   1,382   คน

                               - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,381 คน


จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓)

                  - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,382 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,620 คน

คิดเป็นร้อยละ 83.95