แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2564 24
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2564 24 มีนาคม 2564 27
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะเงินและงบประกอบอื่นๆ 13 พฤศจิกายน 2563 208
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งของผุ้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 06 ตุลาคม 2563 207
รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 09 มิถุนายน 2563 319
รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปี งป.2562 09 มิถุนายน 2563 340
ประกาศ ขก. เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 08 พฤษภาคม 2563 253
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 มกราคม 2563 312
ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 02 มกราคม 2563 256
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562 530
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2562 459
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 09 กรกฎาคม 2562 279
ประกาศ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2562 06 พฤศจิกายน 2561 360
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2561 06 เมษายน 2561 421
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 06 เมษายน 2561 408
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 06 เมษายน 2561 329