แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะเงินและงบประกอบอื่นๆ 13 พฤศจิกายน 2563 166
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งของผุ้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 06 ตุลาคม 2563 166
รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 09 มิถุนายน 2563 280
รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปี งป.2562 09 มิถุนายน 2563 294
ประกาศ ขก. เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 08 พฤษภาคม 2563 212
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27 มกราคม 2563 279
ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 02 มกราคม 2563 217
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562 491
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2562 422
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 09 กรกฎาคม 2562 247
ประกาศ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2562 06 พฤศจิกายน 2561 326
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2561 06 เมษายน 2561 385
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 06 เมษายน 2561 375
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 06 เมษายน 2561 299