รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ

รดนำดำหวผสงอาย ๑๘๐๔๑๘ 0013

 

     จ.ส.อ.วริน  หวานเสนาะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาลตำบลสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนายสัมภาษณ์  ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด