pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว
รักษาการตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระแก้ว

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

005388
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
10
100
5127
571
374
5388

Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-25 15:22:40

ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลาดรอน จากทิศตะวันตก ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก ลักษณะพื้นที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำห้วยเลาใหญ่ ลำห้วยเลาน้อย ลำห้วยเสียว ลำห้วยโสกผือ และลำห้วยลำพังชูหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้วเต็มพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

 

                    หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว ผู้ปกครอง นายวิคิด  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 3 บ้านเก่าค้อ ผู้ปกครอง นายไพศาล  โพธิราช ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 5 บ้านนาเสียว ผู้ปกครอง นายเสถียรพงค์  ศรีสารคาม ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ผู้ปกครอง นายภิรมย์  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว เป็น บางส่วน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ

                    หมู่ที่ 7 บ้านวังหิน ผู้ปกครอง นายบุญมี  แก้วอาษา กำนันตำบลสระแก้ว

                    หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ผู้ปกครอง นายสว่าง  น้อยลำ ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 4 บ้านโนนเหลื่อม ผู้ปกครอง นายวิจิตร  ตั้งตระกูล กำนันตำบลสระแก้ว