Get Adobe Flash player

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
(รักษาการ)
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

002622
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
27
12
39
2470
174
467
2622

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-10 15:30:13

ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลาดรอน จากทิศตะวันตก ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก ลักษณะพื้นที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำห้วยเลาใหญ่ ลำห้วยเลาน้อย ลำห้วยเสียว ลำห้วยโสกผือ และลำห้วยลำพังชูหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้วเต็มพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

 

                    หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว ผู้ปกครอง นายวิคิด  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 3 บ้านเก่าค้อ ผู้ปกครอง นายไพศาล  โพธิราช ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 5 บ้านนาเสียว ผู้ปกครอง นายเสถียรพงค์  ศรีสารคาม ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ผู้ปกครอง นายภิรมย์  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว เป็น บางส่วน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ

                    หมู่ที่ 7 บ้านวังหิน ผู้ปกครอง นายบุญมี  แก้วอาษา กำนันตำบลสระแก้ว

                    หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ผู้ปกครอง นายสว่าง  น้อยลำ ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 4 บ้านโนนเหลื่อม ผู้ปกครอง นายวิจิตร  ตั้งตระกูล กำนันตำบลสระแก้ว